Desktopový detektor nebezpečných kvapalín

  • Desktopový detektor nebezpečných kvapalín

    Desktopový detektor nebezpečných kvapalín

    Prehľad: Detektor nebezpečných kvapalín LT-600 Desktop je nový typ detektora nebezpečných kvapalín.Táto technológia dosiahla vysokú úroveň. Produkt dokáže automaticky detekovať horľavé, výbušné a žieravé nebezpečné kvapaliny a účinne zabrániť tomu, aby sa kvapaliny obsahujúce nebezpečné kvapaliny (ktoré môžu spôsobiť horenie alebo výbuch) dostali do bezpečnostnej oblasti.Je to nevyhnutné bezpečnostné testovacie zariadenie pre stanice, metro, vládne agentúry, štadióny a iné husto osídlené a dôležité...