Stolný detektor nebezpečných kvapalín

  • Desktop Dangerous Liquid Detector

    Stolný detektor nebezpečných kvapalín

    Prehľad: Detektor nebezpečných kvapalín LT-600 Desktop je nový typ detektorov nebezpečných kvapalín. Táto technológia dosiahla vysokú úroveň. Výrobok dokáže automaticky detekovať horľavé, výbušné a korozívne nebezpečné kvapaliny a účinne zabrániť tekutinám obsahujúcim nebezpečné kvapaliny (ktoré môžu spôsobiť horenie alebo výbuch) vstúpiť do bezpečnostnej oblasti. Je to nevyhnutné zariadenie na testovanie bezpečnosti pre stanice, metro, vládne agentúry, štadióny a ďalšie husto osídlené a dôležité ...